Eindexamens 2023, wat verandert er?

Afbeelding voor Eindexamens 2023, wat verandert er?

De exameneisen werden in de jaren 2020, 2021 en 2022 aangepast. In 2023 worden ze weer aangescherpt. Er komt daarmee een einde aan de COVID-19 versoepelingen.

Wat verandert er in de eindexamens?

Onlangs is de examenregeling 2023 bekendgemaakt (hier te vinden) waarin wordt ingegaan op alle inhoudelijke en praktische zaken rond de centrale eindexamens. De afgelopen jaren is hier veel aandacht voor geweest, vanwege de versoepelingen in de exameneisen als gevolg van de situatie rond COVID-19. Uit de regeling voor 2023 blijkt dat we teruggaan naar de normale eisen, zonder extra maatregelen.

Wat betekent dit in de praktijk?

    • De zogeheten ‘duimregeling’ komt te vervallen. Hiermee werd leerlingen de mogelijkheid geboden om één vak buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de uitslag.
    • Het is niet langer mogelijk om de examens te spreiden over het eerste en tweede tijdvak. Het tweede tijdvak wordt nog wel verlengd (naar 10 dagen).

De normering van de examenresultaten wordt in 2023 nog wel, net als in 2021 en 2022, aangepast. Dit omdat de gevolgen van de coronapandemie nog steeds merkbaar zijn in het onderwijs.

Extra steuntje in de rug nodig?

Kan jouw zoon of dochter nog wel wat extra hulp gebruiken? Kijk dan eens bij onze examentrainingen. In een 2- of 3-daagse training bereiden we jouw eindexamenkandidaat optimaal voor op de school- en eindexamens. We bieden examentrainingen op vmbo-tl-, havo- en vwo-niveau in alle vakken. En met locaties in heel Nederland zijn we bijna altijd bij jou in de buurt!

Meer informatie