Wat kun je doen tegen pesten?

Pesten is iets wat nog veel te vaak gebeurt. Het gebeurt op de basisschool, middelbare school, tijdens de studietijd en soms ook nog op het werk. De een krijgt er helaas vaker mee te maken dan de ander. Maar waarom pesten mensen? Wat kun je er tegen doen als je zelf wordt gepest? Of hoe help je iemand die gepest wordt? Het antwoord op deze vragen én meer delen we in deze blog.

Afbeelding voor Wat kun je doen tegen pesten?

Wat is pesten?

Bij pesten wordt iemand vaak voor langdurige tijd uitgelachen, gekwetst en/of buitengesloten. Bij pesten wordt iemand opzettelijk pijn gedaan. Dit kan via woorden, maar soms komt hier ook fysiek geweld bij kijken. Tegenwoordig wordt er steeds vaker online gepest op allerlei social media platformen. Dit maakt voor velen het pesten nog makkelijker, doordat dit veilig van achter een scherm gebeurt en soms zelfs anoniem.

Waarom wordt er gepest?

Pesten kan verschillende oorzaken hebben. Zo komt pesten vaak voort uit concurrentiegedrag of jaloezie. Daarnaast ontstaat pesten soms ook uit verveling of frustraties van de ander. Soms is de pester zelf vroeger ook gepest, of wordt hij of zij nu nog gepest. Door dan over te gaan op het pesten van een ander halen ze de aandacht bij zichzelf weg.

Wat doe je als je ziet dat iemand anders gepest wordt?

 • Verplaats je in degene die wordt gepest. Hoe zou jij je voelen als jij hetzelfde behandeld zou worden? Op deze manier kun je misschien makkelijker voor een ander opkomen.
 • Praat met degene die gepest wordt. De kans is namelijk best groot dat diegene zich eenzaam voelt. Door met hem of haar te praten voelt hij of zij zich gehoord. Misschien kan het zelfs helpen om hem of haar ervan te overtuigen met een docent of vertrouwenspersoon over het pesten te praten.
 • Trek je mond open tegen pesters. Het meeste pestgedrag stopt namelijk op het moment dat omstanders ingrijpen. En hoe meer mensen ingrijpen, hoe beter dit werkt. Misschien doet jouw goede voorbeeld ook goed volgen.
 • Geef pesters zo min mogelijk aandacht. Pesten is vooral leuk wanneer er veel mensen getuige van zijn. De pesters voelen zich dan vaak cool. Ga er dus niet bij staan kijken en lach vooral niet mee op het moment dat iemand wordt gepest.
 • Zoek anderen om pesten tegen te gaan. Zoals je hierboven al kon lezen, stopt pesten het snelst wanneer anderen er iets van zeggen. Wanneer je niet in je eentje op durft te komen voor een ander, zoek dan anderen om dit samen mee te doen.
 • Wees niet bang om zelf gepest te worden. Het kan best eng zijn om voor iemand op te komen die gepest wordt. Maar wees zelf niet bang om gepest te worden. Geef het goede voorbeeld voor de anderen, de kans is groot dat zij dan hetzelfde zullen doen.
 • Vraag de docent of er over pesten gesproken kan worden in de klas. Of vraag om duidelijk regels over het pesten. Wanneer het klassikaal besproken wordt zullen pesters misschien beseffen dat het niet oké is wat ze doen.

Wat doe je als jij zelf wordt gepest?

 • Zorg dat je het vertelt tegen een docent of iemand van school die je vertrouwt. Soms gebeurt pesten buiten het zicht van de docent. Door duidelijk aan te geven dat je gepest wordt, kan een docent of iemand anders van school ingrijpen.
 • Stopt het pesten niet? Zeg het dan gerust nog eens tegen je docent. Net zo vaak als nodig is.
 • Spreek je uit tegen de pester(s). Durf je dit niet alleen, vraag dan of een vriend(in) of docent je hierbij helpt. Soms beseft een pester niet volledig wat het eigenlijk met de ander doet.
 • Wanneer je online wordt gepest door mensen uit de klas, spreek deze dan in het echt aan. Dit zal meer indruk op ze maken dan wanneer je online reageert.
 • Praat erover met je ouders, broer of zus of misschien je opa of oma. Zoek iemand waar jij dit het makkelijkste aan vertelt. Het is niet de bedoeling dat je je isoleert en je eenzaam voelt.
 • Als er niemand in je omgeving is aan wie je het durft te vertellen, praat dan met iemand van De Kindertelefoon. Erover praten is namelijk echt heel belangrijk. Bovendien kan iemand die je niet kent, vanaf een afstand misschien beter helpen om een oplossing te bedenken. En daarnaast lucht het voor jou op wanneer je het aan iemand anders kan vertellen.
 • Onthoud in ieder geval één ding: Het is nooit jouw eigen schuld als je gepest wordt!

Pesten blijft een vervelend en onnodig deel van een schooltijd. Hopelijk wordt er op jouw school of in jouw klas niet gepest. Als dit wel gebeurt, probeer dan bovenstaande tips om het pesten te stoppen. Het belangrijkste is dat je een vertrouwenspersoon op school vertelt wat er gebeurt, zodat ze kunnen ingrijpen wanneer er gepest wordt. Onthoud ook dat je als omstander van pesten juist veel invloed hebt om iemand die gepest wordt te helpen. Zo help je elkaar samen door een fijne schooltijd!