Het puberbrein

Tijdens de puberteit ontwikkelen de hersenen zich op drie niveaus: cognitief, emotioneel en sociaal. De cognitieve ontwikkeling zorgt ervoor dat je kunt denken, leren en rationeel redeneren. De emotionele ontwikkeling maakt dat je intense emoties beter kunt controleren. En de sociale ontwikkeling zorgt voor meer inzicht in jezelf en anderen. De ontwikkeling op deze drie niveaus wordt aangestuurd door de emotionele hersengebieden aan de ene kant en de rationele hersengebieden aan de andere. De volledige ontwikkeling van de hersenen begint al ver voor de geboorte en loopt door tot ten minste het 25e levensjaar.
De emotionele hersengebieden ontwikkelen zich in een ander tempo dan de rationele hersengebieden. Daarbij komt dat de emotionele hersengebieden veel gevoeliger zijn voor hormonale schommelingen. Bij pubers wint emotie het dus vaak van ratio.

Wanneer is het puberbrein af?

De adolescentie is onder te verdelen in de vroege, midden en late adolescentie. De vroege en midden adolescentie worden ook wel de puberteit genoemd.

  • De vroege adolescentie loopt gemiddeld van 10 tot 14 jaar. In die fase merken jongeren (en hun ouders) het meest van opspelende hormonen en alle veranderingen die gaande zijn in de hersenen. Emoties zijn heftiger en het is moeilijker om eerst na te denken en dan pas te doen. Impulsieve acties horen er dus ook bij. Pubers gaan steeds meer hun eigen identiteit ontwikkelen en zetten zich soms af tegen hun ouders. Maar dat wil zeker niet zeggen dat ze hun ouders niet nodig hebben (en waarderen)!
  • De midden adolescentie loopt gemiddeld van 14 tot 16 jaar. In deze fase zijn jongeren geneigd iets meer risico’s te nemen. Experimenteren hoort bij deze fase. Ook de emoties zijn nog volop aanwezig.
  • De late adolescentie is de laatste fase, die gemiddeld loopt van 16 tot 20 jaar. Het gedrag van jongeren komt meer in balans: ze houden meer rekening met de sociale en emotionele consequenties ervan. Ze nemen weloverwogen beslissingen, omdat ze nu ook nadenken over de langetermijneffecten van hun gedrag.

Extra steuntje in de rug nodig?

Kan uw zoon of dochter wel wat extra hulp gebruiken bij het plannen en maken van het huiswerk? Wie weet dat huiswerkbegeleiding iets voor hem of haar is! Tijdens huiswerkbegeleiding leren we leerlingen leren, zodat ze uiteindelijk weer zelfstandig verder kunnen.

Lees meer over huiswerkbegeleiding

Verder lezen?