Subsidieoverzicht voor voortgezet onderwijs

Het onderwijs heeft te maken met grote uitdagingen. Oorzaken hiervan zijn onder meer het lerarentekort, gemiste lessen en thuisonderwijs tijdens COVID-19. De overheid investeert daarom de komende jaren structureel in het onderwijs. In dit kader kunnen scholen verschillende subsidies aanvragen. De overheid stimuleert bij de uitvoering van deze subsidies innovatieve subsidieprogramma’s van externe partners, zoals het aanvullend onderwijs.

Voorbereiding, aanvragen en uitvoeren

Lyceo werkt al geruime tijd samen met middelbare scholen en heeft diverse subsidieprogramma’s ontwikkeld. We ondersteunen scholen structureel in zowel de voorbereiding en het aanvragen van de subsidie als het uitvoeren van het subsidieprogramma. We vertellen u graag meer over hoe wij uw school kunnen ondersteunen.

Masterplan Basisvaardigheden

Uit onderzoek blijkt dat te veel leerlingen van school gaan zonder een goede beheersing van de basisvaardigheden (taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid). Om leerlingen een goede basis te geven voor hun toekomst, heeft het ministerie van OC&W subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van de verbetering van deze vaardigheden. Lyceo ondersteunt het aanleren en verbeteren van deze basisvaardigheden op middelbare scholen en biedt daarvoor de volgende mogelijkheden:

 •     Burgerschap

  Burgerschap en LOB zijn met elkaar verweven. Waar LOB inzoomt op de leerling als individu, ontdekken leerlingen bij burgerschap de maatschappij en de positie die zij hierin willen innemen. Daarom bevat Lyceo Burgerschap meer dan 100 interactieve, kant-en-klare lessen bij burgerschap (zo’n 75%) en LOB. De lessen zijn gemakkelijk in gebruik en binnen verschillende schoolvakken in te zetten. Docenten, decanen en mentoren loggen eenvoudig in via de website. Hier kunnen zij kiezen waar ze mee aan de slag willen: kort de actualiteit bespreken met Nieuwsflits of een complete les geven. Ook vanuit de Inspectie is er steeds meer aandacht voor burgerschap. Er wordt onder andere gevraagd om een heldere visie op burgerschap. Burgerschap moet een plek hebben in het schoolplan en de schoolgids. Daarin ondersteunen we scholen. Daarnaast moeten scholen zich kunnen verantwoorden richting de inspectie. In de loop van schooljaar ‘23-’24 bieden we scholen hiervoor ook handvatten op het platform.

  Meer informatie

 •     CodeLab

  Digitale vaardigheden en programmeerkennis zijn onmisbaar om de wereld om ons heen goed te begrijpen. Om leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld, hebben wij verschillende programma’s ontwikkeld en uitgebreid in de praktijk getoetst. Leerlingen leren de basis van het programmeren door op hun eigen niveau een echte game te maken of verdiepen zich in de basisvaardigheden van Microsoft Office, Cybersecurity of Websites bouwen. Het programma van 24 lesuren is uitermate geschikt voor een themaweek, maar kan ook verspreid worden over een aantal weken of maanden.

 •     Lyceo Opstap: Een vliegende start op de middelbare school

  Voor veel leerlingen is de overstap van groep 8 naar de brugklas een uitdaging. Juist op de middelbare school is een goede beheersing van de basisvaardigheden van belang: goed kunnen lezen en rekenen is noodzakelijk voor vrijwel alle schoolvakken. Tijdens Een vliegende start gaan leerlingen met behulp van materiaal van Lyceo aan de slag met taal en rekenen, maar leren zij bovendien de basis van het plannen en andere studievaardigheden die belangrijk zijn op de middelbare school.

  Meer informatie

 •     Lyceo (Examen) Oefenen

  Geef uw leerlingen in combinatie met onze fysieke begeleiding nog meer mogelijkheden om te oefenen, met Lyceo Oefenen: ons online platform met uitlegvideo’s en oefenopgaven (met feedback!). Lyceo Oefenen wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vakken en handige tool voor het leren. De oefeningen sluiten aan bij de meestgebruikte methodes in Nederland. Lyceo Oefenen is beschikbaar voor de onder- en bovenbouw van vmbo-tl, havo en vwo.

  Meer informatie

   

  Aanvullend op examentrainingen is er Lyceo Examen Oefenen. Dit is onze digitale leeromgeving, speciaal voor examenkandidaten op vmbo-tl, havo en vwo. Hier kunnen leerlingen aan de slag met uitlegvideo’s, theorie, extra oefenopgaven en een eindtoets, allemaal voorzien van feedback. Lyceo Examen Oefenen is er voor alle examenvakken.

  Meer informatie

 •     Lyceo Samenvatting

  Voor alle examenvakken op vmbo-tl, havo en vwo is er Lyceo Samenvatting, een compleet en compact overzicht van de volledige examenstof van één vak. Leerlingen ontvangen een Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining.

  Meer informatie

 •     Onderwijshelden

  Met de inzet van onze Onderwijshelden ondersteunt Lyceo al ruim tien jaar honderden scholen door heel Nederland. Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunnen zij zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden kunnen ingezet worden naar gelang de behoefte van de school, voor alle niveaus en leerjaren en zowel binnen als buiten de klas. Scholen kiezen dan bijvoorbeeld voor het door Onderwijshelden laten overnemen van niet-kerntaken, zoals surveillance bij toetsweken en examens, klassenassistentie, inzet in de mediatheek, toezicht tijdens pauzes, huiswerkklas, facilitaire taken (zoals IT-ondersteuning) en administratie. Ook wordt er vaak voor gekozen om Onderwijshelden in te zetten wanneer reguliere lessen uitvallen, zodat de leerlingen onder toezicht alsnog aan de slag kunnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ondersteunende platform Lyceo Oefenen, met extra uitleg en oefenmateriaal voor wiskunde, Nederlands en Engels.

  Meer informatie

 •     (School)examentraining Nederlands & wiskunde

  Gedurende een examentraining wordt de volledige examenstof van één vak gestructureerd doorgenomen in een korte stoomcursus van 1, 2 of 3 dagen. De volledige theorie wordt nogmaals uitgelegd, er worden klassikaal opdrachten gemaakt en leerlingen gaan vooral veel zelf aan de slag met het oefenen van examenopgaven. Voor leerlingen die vmbo-bb of vmbo-kb volgen, vindt de volledige examentraining plaats in kleine groepjes. Alle examentrainingen zijn inclusief toegang tot het digitale leerplatform Lyceo Examen Oefenen, met uitlegvideo’s van alle onderwerpen én extra oefenvragen bij de stof. Hierdoor vindt er verbreding en verdieping van de kennis plaats en kan de leerling met meer zelfvertrouwen de (school)examens in. U kunt ook kiezen voor een schoolexamentraining. In dat geval duurt de training slechts één dag en stemmen wij samen met u af welke domeinen worden behandeld.

  Meer informatie

 •     Vakantieschool Nederlands & wiskunde

  Een vakantieschool (bijvoorbeeld een lente- of zomerschool) is een kort, intensief bijspijkertraject gedurende één van de schoolvakanties. Het doel is het wegwerken van achterstanden en het voorkomen van zittenblijven. Omdat de vakantieschool specifiek is gericht op het bijspijkeren van één schoolvak, kan deze bij uitstek ingezet worden om de vaardigheden op het gebied van Nederlands en wiskunde (de basisvaardigheden) te verbeteren.

  Meer informatie

Doorstroomprogramma po-vo voor gelijke kansen

Niet ieder kind heeft evenveel kans op een bloeiende schooltijd. Omgeving en thuissituatie zijn van grote invloed op toekomstperspectief. Leerlingen met laagopgeleide ouders stromen met dezelfde eindtoetsscore vaak op een lager niveau in op de middelbare school dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen met laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren. Bovendien hebben zij een grotere leervertraging opgelopen als gevolg van de situatie rond COVID-19.

Met het Actieplan Gelijke Kansen stimuleert de overheid gelijke onderwijskansen voor iedere leerling. Dit actieplan richt zich onder meer op de goede doorstroom van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en het ondersteunen van leerlingen die van huis uit minder begeleiding en hulpbronnen tot hun beschikking hebben. Om leerlingen te helpen bij de start op de middelbare school, biedt Lyceo de volgende mogelijkheid:

 •     Lyceo Opstap: Een vliegende start op de middelbare school

  Het Opstap-programma voor brugklasleerlingen duurt 13 weken. Daarin ligt de nadruk op het versterken van metacognitieve vaardigheden (leren leren) en op ouderbetrokkenheid. Aan het begin van het brugklasprogramma organiseren we een kennismakingsbijeenkomst voor leerlingen, ouders/verzorgers en de school. Leerlingen maken eerst de Lyceo studievaardigheden- en motivatietest, die samen met het kennismakingsgesprek het startpunt van de begeleiding vormt. Een middag per week helpen we leerlingen met het plannen, maken en leren van hun huiswerk. Hierbij begeleiden we ze bij het aanleren van de meest effectieve leermethoden en geven we extra vakinhoudelijke uitleg. Tevens verzorgen we workshops op het gebied van studievaardigheden, zoals over agendagebruik, het maken van een goede samenvatting en tekstbegrip. Ook andere middelbare schoolzaken, werkverzorging en cijferreflectie komen aan bod.

  Meer informatie

NPO

De COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen gehad voor het onderwijs. Scholen werden tijdelijk gesloten, onderwijs vond (deels) online plaats en zowel leerlingen als docenten kregen te maken met veel ziekteverzuim. De overheid heeft daarom het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen, gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Onderdeel hiervan is de Subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s, bedoeld voor extra onderwijsaanbod, aansluitend op het reguliere onderwijsprogramma, om ondersteuning te bieden bij leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Om leerlingen te ondersteunen bij het inhalen van deze achterstanden, biedt Lyceo de volgende mogelijkheden:

 •     Burgerschap

  Burgerschap en LOB zijn met elkaar verweven. Waar LOB inzoomt op de leerling als individu, ontdekken leerlingen bij burgerschap de maatschappij en de positie die zij hierin willen innemen. Daarom bevat Lyceo Burgerschap meer dan 100 interactieve, kant-en-klare lessen bij burgerschap (zo’n 75%) en LOB. De lessen zijn gemakkelijk in gebruik en binnen verschillende schoolvakken in te zetten. Docenten, decanen en mentoren loggen eenvoudig in via de website. Hier kunnen zij kiezen waar ze mee aan de slag willen: kort de actualiteit bespreken met Nieuwsflits of een complete les geven. Ook vanuit de Inspectie is er steeds meer aandacht voor burgerschap. Er wordt onder andere gevraagd om een heldere visie op burgerschap. Burgerschap moet een plek hebben in het schoolplan en de schoolgids. Daarin ondersteunen we scholen. Daarnaast moeten scholen zich kunnen verantwoorden richting de inspectie. In de loop van schooljaar ‘23-’24 bieden we scholen hiervoor ook handvatten op het platform.

  Meer informatie

 •     CodeLab

  Digitale vaardigheden en programmeerkennis zijn onmisbaar om de wereld om ons heen goed te begrijpen. Om leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld, hebben wij verschillende programma’s ontwikkeld. Leerlingen leren de basis van het programmeren door op hun eigen niveau een echte game te maken of verdiepen zich in de basisvaardigheden van Microsoft Office, cybersecurity of websites bouwen. Het programma van 24 lesuren is uitermate geschikt voor een themaweek, maar kan ook verspreid worden over een aantal weken of maanden.

 •     Examentraining

  Gedurende een examentraining wordt de volledige examenstof van één vak gestructureerd doorgenomen in een korte stoomcursus van 1, 2 of 3 dagen. De volledige theorie wordt nogmaals uitgelegd, er worden klassikaal opdrachten gemaakt en leerlingen gaan vooral veel zelf aan de slag met het oefenen van examenopgaven. Voor leerlingen die vmbo-bb of vmbo-kb volgen, vindt de volledige examentraining plaats in kleine groepjes. Alle examentrainingen zijn inclusief toegang tot het digitale leerplatform Lyceo Examen Oefenen, met uitlegvideo’s van alle SE- én CE-onderwerpen en extra oefenvragen bij de stof. Hierdoor vindt er verbreding en verdieping van de kennis plaats en kan de leerling met meer zelfvertrouwen de (school)examens in. U kunt ook kiezen voor een schoolexamentraining. In dat geval duurt de training slechts één dag en stemmen wij samen met u af welke domeinen worden behandeld.

  Meer informatie

 •     Groepsbijles

  Leerlingen worden in kleine groepjes begeleid door een vaste begeleider bij het verbeteren van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Tijdens de bijles besteden we bovendien extra aandacht aan de voorbereiding van toetsen. Daardoor verbeteren de resultaten en groeit het zelfvertrouwen, zodat leerlingen het plezier in het leren weer terugkrijgen.

  Meer informatie

 •     Huiswerkbegeleiding

  Huiswerkbegeleiding is gericht op het onder controle krijgen van het maak- en leerwerk door het aanleren van studievaardigheden en het werken aan motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Dit doen we gewoon bij u op school, zodat de begeleiding plaatsvindt in de vertrouwde omgeving van de leerlingen.

  Meer informatie

 •     Lente- en zomerschool

  Een vakantieschool (zoals een lente- of zomerschool) is een kort, intensief bijspijkertraject gedurende één van de schoolvakanties. Het doel is het wegwerken van achterstanden bij één of twee schoolvakken, om zo zittenblijven te voorkomen. Een vakantieschool heeft een vast rooster en bestaat uit het onder begeleiding zelfstandig doorwerken van het eigen lesmateriaal, afgewisseld met workshops over studievaardigheden. Indien gewenst, kan de vakantieschool worden afgesloten met een eindtoets.

  Meer informatie

 •     Lyceo LOB

  Lyceo LOB is in september 2021 gelanceerd: een nieuwe LOB-methode die is gebaseerd op de jarenlange kennis en ervaring van DeDecaan.net en Yubu. Onder de nieuwe naam Lyceo LOB hebben we in samenwerking met onderwijsdeskundigen, leerlingen en decanen deze methode ontwikkeld. Met een dashboard voor decanen en de StudieKeuzeApp voor leerlingen. Onderdeel hiervan is MijnLOB: een lespakket dat toewerkt naar een onderbouwde profiel- en studiekeuze voor elke leerling.

  Meer informatie

 •     Lyceo (Examen) Oefenen

  Geef uw leerlingen in combinatie met onze fysieke begeleiding nog meer mogelijkheden om te oefenen, met Lyceo Oefenen: ons online platform met uitlegvideo’s en oefenopgaven (met feedback!). Lyceo Oefenen wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vakken en handige tool voor het leren. De oefeningen sluiten aan bij de meestgebruikte methodes in Nederland. Lyceo Oefenen is beschikbaar voor de onder- en bovenbouw van vmbo-tl, havo en vwo.

  Meer informatie

   

  Aanvullend op examentrainingen is er Lyceo Examen Oefenen. Dit is onze digitale leeromgeving, speciaal voor examenkandidaten op vmbo-tl, havo en vwo. Hier kunnen leerlingen aan de slag met uitlegvideo’s, theorie, extra oefenopgaven en een eindtoets, allemaal voorzien van feedback. Lyceo Examen Oefenen is er voor alle examenvakken.

  Meer informatie

 •     Lyceo Overstap

  Met intensieve ondersteuning van Lyceo Overstap maken leerlingen die overstappen van vmbo naar havo of van havo naar mbo een goede start. Er zijn 3 trajecten: voor alleen vmbo-4, voor vmbo-4 en havo-4 of alleen havo-4. Het traject is te combineren met onze huiswerkbegeleiding, maar is er ook als los programma. Voor alle trajecten geldt dat we een persoonlijk plan maken. Daarvoor maakt de leerling de Lyceo Studievaardigheden- en Motivatietest en kijken we naar de aanwezige studievaardigheden en de mate van motivatie. De leerlingen krijgen een vaste begeleider en er is regelmatig contact over de voortgang met ouders/verzorgers en de school.

  Meer informatie

 •     Lyceo Samenvatting

  Voor alle examenvakken op vmbo-tl, havo en vwo is er Lyceo Samenvatting, een compleet en compact overzicht van de volledige examenstof van één vak. Leerlingen ontvangen een Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining.

  Meer informatie

 •     Onderwijshelden

  Met de inzet van onze Onderwijshelden ondersteunt Lyceo al ruim tien jaar honderden scholen door heel Nederland. Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunnen zij zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden kunnen ingezet worden naar gelang de behoefte van de school, voor alle niveaus en leerjaren en zowel binnen als buiten de klas. Scholen kiezen dan bijvoorbeeld voor het door Onderwijshelden laten overnemen van niet-kerntaken, zoals surveillance bij toetsweken en examens, klassenassistentie, inzet in de mediatheek, toezicht tijdens pauzes, huiswerkklas, facilitaire taken (zoals IT-ondersteuning) en administratie. Ook wordt er vaak voor gekozen om Onderwijshelden in te zetten wanneer reguliere lessen uitvallen, zodat de leerlingen onder toezicht alsnog aan de slag kunnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ondersteunende platform Lyceo Oefenen, met extra uitleg en oefenmateriaal voor wiskunde, Nederlands en Engels.

  Meer informatie

 •     Studievaardighedentraject

  Met het studievaardighedentraject worden uw leerlingen zes weken lang, drie middagen per week begeleid bij het onder controle krijgen van hun schoolwerk door middel van het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. Hierbij richten we ons bovendien op het verbeteren van de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. De begeleiding vindt na schooltijd plaats, in kleine groepjes, gewoon bij u op school. Veel scholen kiezen ervoor om de begeleiding te laten plaatsvinden tussen de mei- en zomervakantie, om zo leerlingen te ondersteunen die het risico lopen om te blijven zitten.

  Meer informatie

 •     Studiekeuzedag

  Het studiekeuzeproces krijgt vaak niet de tijd en aandacht van leerlingen die nodig is. Een groot deel van de leerlingen schuift het oriënteren voor zich uit. Verkeerde verwachtingen van een opleiding zijn echter de hoofdreden voor uitval en het wisselen van studie in het eerste jaar. Juist daarom is een tijdige start van het studiekeuzeproces zo belangrijk. Die biedt de Studiekeuzedag, onderdeel van Lyceo LOB.

  Meer informatie

 •     Wiskundeweek

  De wiskundeweek is een variant van de vakantieschool, volledig gericht op het vak wiskunde. Leerlingen werken met speciaal door Lyceo ontwikkelde oefenbundels, passend bij hun niveau en leerjaar. De bundels bevatten extra opgaven en uitwerkingen bij alle onderwerpen die gedurende dat leerjaar aan bod komen. Samen met de school wordt bepaald welke onderwerpen de leerlingen gedurende de vakantieschool behandelen. Na afloop krijgt de leerling de oefenbundel mee naar huis, zodat hij of zij deze nog kan gebruiken om mee verder te oefenen. Tijdens de wiskundeweek hebben leerlingen bovendien ook toegang tot Lyceo Oefenen, vanzelfsprekend voor het vak wiskunde. De oefenbundels en het digitale platform sluiten naadloos op elkaar aan.

  Meer informatie

School en omgeving

Kansengelijkheid houdt in dat elk kind zijn talenten ten volle moet kunnen ontplooien, ongeacht thuissituatie of omgeving. Voor kwetsbare leerlingen is de school soms de enige plek om leerlingen te bereiken en stimuleren. De school kan deze verantwoordelijkheid echter niet alleen dragen. Daarom wordt met de subsidieregeling ‘school en omgeving’ ingezet op een samenwerking tussen scholen en (lokale) partners om de schooldag van leerlingen te verrijken, op het gebied van onderwijs, sport, zorg en/of cultuur.

Met de subsidie wordt beoogd dat leerlingen beter presteren in het onderwijs op sociaal, mentaal, fysiek of cognitief vlak. Op de lange termijn moet dit bijdragen aan meer kansengelijkheid en het verwerven van een volwaardige positie in de maatschappij. Om kansengelijkeheid in het middelbaar onderwijs te vergroten, biedt Lyceo de volgende mogelijkheden:

 •     Burgerschap

  Burgerschap en LOB zijn met elkaar verweven. Waar LOB inzoomt op de leerling als individu, ontdekken leerlingen bij burgerschap de maatschappij en de positie die zij hierin willen innemen. Daarom bevat Lyceo Burgerschap meer dan 100 interactieve, kant-en-klare lessen bij burgerschap (zo’n 75%) en LOB. De lessen zijn gemakkelijk in gebruik en binnen verschillende schoolvakken in te zetten. Docenten, decanen en mentoren loggen eenvoudig in via de website. Hier kunnen zij kiezen waar ze mee aan de slag willen: kort de actualiteit bespreken met Nieuwsflits of een complete les geven. Ook vanuit de Inspectie is er steeds meer aandacht voor burgerschap. Er wordt onder andere gevraagd om een heldere visie op burgerschap. Burgerschap moet een plek hebben in het schoolplan en de schoolgids. Daarin ondersteunen we scholen. Daarnaast moeten scholen zich kunnen verantwoorden richting de inspectie. In de loop van schooljaar ‘23-’24 bieden we scholen hiervoor ook handvatten op het platform.

  Meer informatie

 •     CodeLab

  Digitale vaardigheden en programmeerkennis zijn onmisbaar om de wereld om ons heen goed te begrijpen. Om leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld, hebben wij verschillende programma’s ontwikkeld. Leerlingen leren de basis van het programmeren door op hun eigen niveau een echte game te maken of verdiepen zich in de basisvaardigheden van Microsoft Office, cybersecurity of websites bouwen. Het programma van 24 lesuren is uitermate geschikt voor een themaweek, maar kan ook verspreid worden over een aantal weken of maanden.

 •     Groepsbijles / online-tutoring

  Leerlingen worden in kleine groepjes begeleid door een vaste begeleider bij het verbeteren van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Tijdens de bijles besteden we bovendien extra aandacht aan de voorbereiding van toetsen. Daardoor verbeteren de resultaten en groeit het zelfvertrouwen, zodat leerlingen het plezier in het leren weer terugkrijgen.

  Meer informatie

 •     Huiswerkbegeleiding

  Huiswerkbegeleiding is gericht op het onder controle krijgen van het maak- en leerwerk door het aanleren van studievaardigheden en het werken aan motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Dit doen we gewoon bij u op school, zodat de begeleiding plaatsvindt in de vertrouwde omgeving van de leerlingen.

  Meer informatie

 •     Lente- en zomerschool

  Een vakantieschool (zoals een lente- of zomerschool) is een kort, intensief bijspijkertraject gedurende één van de schoolvakanties. Het doel is het wegwerken van achterstanden bij één of twee schoolvakken, om zo zittenblijven te voorkomen. Een vakantieschool heeft een vast rooster en bestaat uit het onder begeleiding zelfstandig doorwerken van het eigen lesmateriaal, afgewisseld met workshops over studievaardigheden. Indien gewenst, kan de vakantieschool worden afgesloten met een eindtoets.

  Meer informatie

 •     Lyceo LOB

  Lyceo LOB is in september 2021 gelanceerd: een nieuwe LOB-methode die is gebaseerd op de jarenlange kennis en ervaring van DeDecaan.net en Yubu. Onder de nieuwe naam Lyceo LOB hebben we in samenwerking met onderwijsdeskundigen, leerlingen en decanen deze methode ontwikkeld. Met een dashboard voor decanen en de StudieKeuzeApp voor leerlingen. Onderdeel hiervan is MijnLOB: een lespakket dat toewerkt naar een onderbouwde profiel- en studiekeuze voor elke leerling.

  Meer informatie

 •     Lyceo (Examen) Oefenen

  Geef uw leerlingen in combinatie met onze fysieke begeleiding nog meer mogelijkheden om te oefenen, met Lyceo Oefenen: ons online platform met uitlegvideo’s en oefenopgaven (met feedback!). Lyceo Oefenen wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vakken en handige tool voor het leren. De oefeningen sluiten aan bij de meestgebruikte methodes in Nederland. Lyceo Oefenen is beschikbaar voor de onder- en bovenbouw van vmbo-tl, havo en vwo.

  Meer informatie

   

  Aanvullend op examentrainingen is er Lyceo Examen Oefenen. Dit is onze digitale leeromgeving, speciaal voor examenkandidaten op vmbo-tl, havo en vwo. Hier kunnen leerlingen aan de slag met uitlegvideo’s, theorie, extra oefenopgaven en een eindtoets, allemaal voorzien van feedback. Lyceo Examen Oefenen is er voor alle examenvakken.

  Meer informatie

 •     Lyceo Overstap

  Met intensieve ondersteuning van Lyceo Overstap maken leerlingen die overstappen van vmbo naar havo of van havo naar mbo een goede start. Er zijn 3 trajecten: voor alleen vmbo-4, voor vmbo-4 en havo-4 of alleen havo-4. Het traject is te combineren met onze huiswerkbegeleiding, maar is er ook als los programma. Voor alle trajecten geldt dat we een persoonlijk plan maken. Daarvoor maakt de leerling de Lyceo Studievaardigheden- en Motivatietest en kijken we naar de aanwezige studievaardigheden en de mate van motivatie. De leerlingen krijgen een vaste begeleider en er is regelmatig contact over de voortgang met ouders/verzorgers en de school.

  Meer informatie

 •     Lyceo Samenvatting

  Voor alle examenvakken op vmbo-tl, havo en vwo is er Lyceo Samenvatting, een compleet en compact overzicht van de volledige examenstof van één vak. Leerlingen ontvangen een Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining.

  Meer informatie

 •     Studiekeuzedag

  Het studiekeuzeproces krijgt vaak niet de tijd en aandacht van leerlingen die nodig is. Een groot deel van de leerlingen schuift het oriënteren voor zich uit. Verkeerde verwachtingen van een opleiding zijn echter de hoofdreden voor uitval en het wisselen van studie in het eerste jaar. Juist daarom is een tijdige start van het studiekeuzeproces zo belangrijk. Die biedt de Studiekeuzedag, onderdeel van Lyceo LOB.

  Meer informatie

Voorkomen Onnodig Zittenblijven

Jaarlijks blijft gemiddeld zo’n 5 à 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten, omdat zij niet voldoen aan de normen om over te gaan naar het volgende leerjaar. Zittenblijven is echter niet voor alle leerlingen de meest wenselijke optie: voor veel van hen werkt dit demotiverend. Een leerling moet immers een vol schooljaar nogmaals het onderwijsprogramma volgen, terwijl de achterstand vaak slechts betrekking heeft op een deel daarvan. Daarnaast is zittenblijven relatief kostbaar. Sinds 2015 stelt het ministerie van OC&W daarom jaarlijks subsidie beschikbaar voor het voorkomen van onnodig zittenblijven. Om onnodig zittenblijven te voorkomen, biedt Lyceo de volgende mogelijkheden ter ondersteuning:

 •     Lente- en zomerschool

  Een vakantieschool (zoals een lente- of zomerschool) is een kort, intensief bijspijkertraject gedurende één van de schoolvakanties. Het doel is het wegwerken van achterstanden bij één of twee schoolvakken, om zo zittenblijven te voorkomen. Een vakantieschool heeft een vast rooster en bestaat uit het onder begeleiding zelfstandig doorwerken van het eigen lesmateriaal, afgewisseld met workshops over studievaardigheden. Indien gewenst, kan de vakantieschool worden afgesloten met een eindtoets.

  Meer informatie

 •     Lyceo (Examen) Oefenen

  Geef uw leerlingen in combinatie met onze fysieke begeleiding nog meer mogelijkheden om te oefenen, met Lyceo Oefenen: ons online platform met uitlegvideo’s en oefenopgaven (met feedback!). Lyceo Oefenen wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vakken en handige tool voor het leren. De oefeningen sluiten aan bij de meestgebruikte methodes in Nederland. Lyceo Oefenen is beschikbaar voor de onder- en bovenbouw van vmbo-tl, havo en vwo.

  Meer informatie

   

  Aanvullend op examentrainingen is er Lyceo Examen Oefenen. Dit is onze digitale leeromgeving, speciaal voor examenkandidaten op vmbo-tl, havo en vwo. Hier kunnen leerlingen aan de slag met uitlegvideo’s, theorie, extra oefenopgaven en een eindtoets, allemaal voorzien van feedback. Lyceo Examen Oefenen is er voor alle examenvakken.

  Meer informatie

 •     Lyceo Samenvatting

  Voor alle examenvakken op vmbo-tl, havo en vwo is er Lyceo Samenvatting, een compleet en compact overzicht van de volledige examenstof van één vak. Leerlingen ontvangen een Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining.

  Meer informatie

 •     Onderwijshelden

  Met de inzet van onze Onderwijshelden ondersteunt Lyceo al ruim tien jaar honderden scholen door heel Nederland. Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunnen zij zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden kunnen ingezet worden naar gelang de behoefte van de school, voor alle niveaus en leerjaren en zowel binnen als buiten de klas. Scholen kiezen dan bijvoorbeeld voor het door Onderwijshelden laten overnemen van niet-kerntaken, zoals surveillance bij toetsweken en examens, klassenassistentie, inzet in de mediatheek, toezicht tijdens pauzes, huiswerkklas, facilitaire taken (zoals IT-ondersteuning) en administratie. Ook wordt er vaak voor gekozen om Onderwijshelden in te zetten wanneer reguliere lessen uitvallen, zodat de leerlingen onder toezicht alsnog aan de slag kunnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ondersteunende platform Lyceo Oefenen, met extra uitleg en oefenmateriaal voor wiskunde, Nederlands en Engels.

  Meer informatie

 •     Studievaardighedentraject

  Met het studievaardighedentraject worden uw leerlingen zes weken lang, drie middagen per week begeleid bij het onder controle krijgen van hun schoolwerk door middel van het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. Hierbij richten we ons bovendien op het verbeteren van de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. De begeleiding vindt na schooltijd plaats, in kleine groepjes, gewoon bij u op school. Veel scholen kiezen ervoor om de begeleiding te laten plaatsvinden tussen de mei- en zomervakantie, om zo leerlingen te ondersteunen die het risico lopen om te blijven zitten.

  Meer informatie

 •     Wiskundeweek

  De wiskundeweek is een variant van de vakantieschool, volledig gericht op het vak wiskunde. Leerlingen werken met speciaal door Lyceo ontwikkelde oefenbundels, passend bij hun niveau en leerjaar. De bundels bevatten extra opgaven en uitwerkingen bij alle onderwerpen die gedurende dat leerjaar aan bod komen. Samen met de school wordt bepaald welke onderwerpen de leerlingen gedurende de vakantieschool behandelen. Na afloop krijgt de leerling de oefenbundel mee naar huis, zodat hij of zij deze nog kan gebruiken om mee verder te oefenen. Tijdens de wiskundeweek hebben leerlingen bovendien ook toegang tot Lyceo Oefenen, vanzelfsprekend voor het vak wiskunde. De oefenbundels en het digitale platform sluiten naadloos op elkaar aan.

  Meer informatie

Werkdrukverlichting

De werkdruk in het voortgezet onderwijs is hoog en wordt nog verhoogd door de uitdagingen waar het onderwijs momenteel mee te maken heeft, zoals het lerarentekort en de verbetering van de basisvaardigheden. De regeling werkdrukverlichting is een subsidie die bedoeld is voor maatregelen om de werkdruk te verlichten. Om de werkdruk voor docenten op middelbare scholen te verlichten, biedt Lyceo de volgende mogelijkheid:

 •     Onderwijshelden

  Met de inzet van onze Onderwijshelden ondersteunt Lyceo al ruim tien jaar honderden scholen door heel Nederland. Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunnen zij zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden kunnen ingezet worden naar gelang de behoefte van de school, voor alle niveaus en leerjaren en zowel binnen als buiten de klas. Scholen kiezen dan bijvoorbeeld voor het door Onderwijshelden laten overnemen van niet-kerntaken, zoals surveillance bij toetsweken en examens, klassenassistentie, inzet in de mediatheek, toezicht tijdens pauzes, huiswerkklas, facilitaire taken (zoals IT-ondersteuning) en administratie. Ook wordt er vaak voor gekozen om Onderwijshelden in te zetten wanneer reguliere lessen uitvallen, zodat de leerlingen onder toezicht alsnog aan de slag kunnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ondersteunende platform Lyceo Oefenen, met extra uitleg en oefenmateriaal voor wiskunde, Nederlands en Engels.

  Meer informatie